Aktuelnosti
25.05.2021
Kurs : WEBINARI OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA UZ PODRŠKU MENTORA
18.03.2021
Kurs : VEBINAR EXCEL U RAČUNOVODSTVU
19.01.2021
Popis 2020
28.12.2016
Pripreme za zatvaranje godine
27.12.2016
Okvirni pregled obavezne dokumentacije i ostalih evidencija (opšta akta)
28.07.2016
Obaveza registrovanja u Centralnom registru Poverenika
07.04.2016
Porez po odbitku na ino usluge prevoza
01.03.2016
Porez po odbitku na ino usluge
22.02.2016
Početak rada sajta
18.02.2016
Izmena propisa

VEBINAR EXCEL U RAČUNOVODSTVU

U današnjem poslovanju nije dovoljno poznavati samo jedan način na koji dolazimo do rešenja. Razvojem tehnologije moramo konstantno da radimo na unapređivanju svojih praktičnih znanja i veština. Excel je jedan od alata koji je neizostavan u poslu računovođe. Pored korišćenja raznih softvera, excel je uvek prisutan kao magični kalkulator uz pomoć kojeg složimo podatke i napravimo preglede koji mogu da odgovore svim zahtevima.

Excel možete koristiti da napravite bilanse, za budžetiranje, za analizu poslovanja, za raznorazne kalkulacije i sve to možete napraviti u formi koja vam odgovara.

Plan obuke:

1.Osnovne funkcije, podešavanja i organizacija podataka

2.Ukrštanje i matchovanje podataka

3.Kreiranje izveštaja uz automatsko popunjavanje podataka

4.Analiza izveštaja

5.Kreiranje obračuna

6.Kreiranje grafikona

7.Korisne funkcije (vlookup, sumifs, if, count, quartile...)

8.Konsolidacija podataka

9.Korišćenje filtera, pravljenje listi za padajući meni i sortiranje podataka

Način rada na obuci:

Polaznici dobijaju excel fajl sa šablonima u kojima će uz predavača raditi zadatke. Akcenat je na praktičnoj primeni formula i kreiranju fajlova po planu obuke. Po planu obuke su kreirani zadaci sa nekim od formula koje se najčešće koriste za potrebe računovodstva i finansija.

Kome je namenjena obuka:

Obuka je namenjena knjigovođama, računovođama, administrativnim radnicima, zaposlenima u sektoru finansija, revizorima i svim ostalim licima koji žele da unaprede svoje znanje u korišćenju excela za potrebe računovodstva i finansija.

Trajanje:

Dva susreta po 4 sata sa uključenim pauzama (2 pauze od 15 minuta) od 9 do 13 časova.

Potrebna predznanja:

Osnovno poznavanje excela, što bi podrazumevalo da polaznik zna da kreira novi fajl, da sačuva fajl, da ga kopira, imenuje, odnosno da zna kako da sprovede osnovne aktivnosti u excel fajlu. 

Potrebna oprema:

Računar sa Excelom (verzije od 2003 i novije)

Predavač:

Nevena Petković - Praktična znanja je stekla kroz rad u privredi u segmentu  računovodstva, finansija i revizije. Sastavljanje, analiza i kontrola izveštaja o poslovanju su uža specijalnost predavača. Aktivan je predavač na obukama iz oblasti računovodstva i finansija u Privrednoj komori Srbije i drži edukativne seminare iz oblasti računovodstva,  menadžmenta i poreskih propisa. Član je Udruženja poreskih savetnika Srbije. Autor je i koautor mnogih obuka iz oblasti računovodstva.

Datum:

18.03.2021.
< NazadOpšti podaci, uslovi poslovanja i zaštita podataka o ličnosti©Fincohelp 2021