Aktuelnosti
25.05.2021
Kurs : WEBINARI OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA UZ PODRŠKU MENTORA
18.03.2021
Kurs : VEBINAR EXCEL U RAČUNOVODSTVU
19.01.2021
Popis 2020
28.12.2016
Pripreme za zatvaranje godine
27.12.2016
Okvirni pregled obavezne dokumentacije i ostalih evidencija (opšta akta)
28.07.2016
Obaveza registrovanja u Centralnom registru Poverenika
07.04.2016
Porez po odbitku na ino usluge prevoza
01.03.2016
Porez po odbitku na ino usluge
22.02.2016
Početak rada sajta
18.02.2016
Izmena propisa

WEBINAR: SPECIFIČNOSTI KOD OBRAČUNA ZARADA UZ PODRŠKU MENTORA U PRAKTIČNOM RADU

Glavni deo obuke predstavljaju praktični primeri. Kroz studiju slučaja radi se obračun zarade za nekoliko radnika gde su kod svakog radnika obuhvaćene različite spečifične situacije (bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, prestanak radnog odnosa, subvencije...). Prolazi se kroz konkretne obračune.

Nakon ove obuke polaznici imaju mogućnost da u narednih mesec dana kontaktiraju predavače i da im predavači, kao mentori,  budu podrška u radu i rešavanju određenih situacija u vezi obračuna zarada u praksi.

Plan obuke:

1. Zakonska regulativa i opšta pravila za obračun zarada

2. Obračun zarade i naknada zarade u sledećim slučajevima:

     2.1    Redovan obračun

     2.2    Obračun zarade sa osnovicom za doprinose koja je viša od najviše propisane

     2.3    Obračun zarade sa osnovicom za doprinose koja je niža od najniže propisane

     2.4    Godišnji odmor

     2.5    Plaćeno odsustvo

     2.6    Vojna vežba

     2.7    Bolovanje do 30 dana

     2.8    Bolovanje preko 30 dana

     2.9    Subvencije

     2.10  Kvalifikovani novozaposleni

     2.11  Penzioner

     2.12  Nepuno radno vreme

     2.13  Prekid radnog odnosa

     2.14  Prekovremeni rad

     2.15  Rad za vreme praznika

3. Knjiženje obračuna

4. Predaja poreske prijave na portalu Poreske uprave

5. Prijava radnika elektronskim putem na CROSO portalu

Datum: 

25.05.2021.

Vreme održavanja vebinara: 

od 9 do 15h

Planirane su dve pauze (15 minuta + 30 minuta)

Kome je namenjena obuka:

Obuka je namenjena knjigovođama, računovođama, zaposlenima u sektoru ljudskih resursa, administrativnim radnicima i svima koji žele da se upoznaju sa obračunom zarada.


Predavači:

Nevena Petković

Praktična znanja je stekla kroz rad u privredi u segmentu  računovodstva, finansija i revizije. Sastavljanje, analiza i kontrola izveštaja o poslovanju su uža specijalnost predavača. Aktivan je predavač na obukama iz oblasti računovodstva i finansija u Privrednoj komori Srbije. Kao predavač učestvuje na edukativnim seminarima iz oblasti računovodstva,  menadžmenta i poreskih propisa. Član je Udruženja poreskih savetnika Srbije. Autor je i koautor mnogih obuka iz oblasti računovodstva.

Dragana Marić

Višegodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima stekla je kroz rad u knjigovodstvu, kao i kroz vođenje svoje knjigovodstvene agencije Darmil PR. Direktor i osnivač Darmil Accounting Agency doo, Osnivač, predsednik i član UO Udruženja računovodja i knjigovodja Srbije-URIKS.

Proglašena za NAJ Pantheon računovodju za 2019.god.

Osnivač je i administrator najveće neformalne zajednice knjigovođa u regionu, facebook grupe KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO.

Učestvuje kao predavač na obuci za samostalnog knjigovođu u Privrednoj komori Srbije, kao i na seminarima koji se bave poreskim propisima.

Najznačajnija referenca naših predavača jeste to da svaki mesec rade obračun zarada za desetine kompanija sa više stotina zaposlenih. Samim tim su idealan odabir za našu obuku. Suština naših obuka je da se spoje praksa i teorija, odnosno da naši polaznici budu u što većoj meri osposobljeni za praktičan rad.

Kotizacija

12.000 dinara< NazadOpšti podaci, uslovi poslovanja i zaštita podataka o ličnosti©Fincohelp 2021