Aktuelnosti
25.05.2021
Kurs : WEBINARI OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA UZ PODRŠKU MENTORA
18.03.2021
Kurs : VEBINAR EXCEL U RAČUNOVODSTVU
19.01.2021
Popis 2020
28.12.2016
Pripreme za zatvaranje godine
27.12.2016
Okvirni pregled obavezne dokumentacije i ostalih evidencija (opšta akta)
28.07.2016
Obaveza registrovanja u Centralnom registru Poverenika
07.04.2016
Porez po odbitku na ino usluge prevoza
01.03.2016
Porez po odbitku na ino usluge
22.02.2016
Početak rada sajta
18.02.2016
Izmena propisa

WEBINAR: SPECIFIČNOSTI KOD OBRAČUNA DRUGIH LIČNIH PRIMANJA UZ PODRŠKU MENTORA

Glavni deo obuke predstavljaju praktični primeri. Kroz studiju slučaja rade se obračuni u kojima su obuhvaćene različite spečifične situacije.

Nakon ove obuke polaznici imaju mogućnost da u narednih mesec dana kontaktiraju predavače i da im predavači, kao mentori,  budu podrška u radu i rešavanju određenih situacija u vezi obračuna drugih ličnih primanja u praksi.

Plan obuke:

1. Zakonska regulativa i opšta pravila za obračune drugih ličnih primanja 

2. Obračun drugih ličnih primanja:

     2.1.Dnevnice u zemlji

     2.2.Dnvnice u inostranstvu

     2.3.Jubilarna nagrada

     2.4.Solidarna pomoć

     2.5.Korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe

     2.6.Naknada za dolazak i odlazak sa rada

     2.7.Druga davanja

3.  Ugovori van radnog odnosa

     3.1.Ugovor o autorskom honoraru

     3.2.Ugovor o delu

     3.3.Ugovor o zakupu pokretnosti

     3.4.Ugovor o zakupu nepokretnosti

    3.5.Ostali ugovori sa nerezidentima i rezidentima

4.  Knjiženje obračuna

5.  Predaja poreske prijave na portalu Poreske uprave

Webinar: Obračun drugih ličnih primanja uz podršku mentora

 

Datum: 

27.05.2021.

Vreme održavanja vebinara: 

od 9 do 15h

Planirane su dve pauze (15 minuta + 30 minuta)

Kome je namenjena obuka:

Obuka je namenjena knjigovođama, računovođama, zaposlenima u sektoru ljudskih resursa, administrativnim radnicima i svima koji žele da se upoznaju sa obračunom drugih ličnih primanja.

Predavači:

Nevena Petković

Praktična znanja je stekla kroz rad u privredi u segmentu  računovodstva, finansija i revizije. Sastavljanje, analiza i kontrola izveštaja o poslovanju su uža specijalnost predavača. Aktivan je predavač na obukama iz oblasti računovodstva i finansija u Privrednoj komori Srbije. Kao predavač učestvuje na edukativnim seminarima iz oblasti računovodstva,  menadžmenta i poreskih propisa. Član je Udruženja poreskih savetnika Srbije. Autor je i koautor mnogih obuka iz oblasti računovodstva.

Dragana Marić

Višegodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima stekla je kroz rad u knjigovodstvu, kao i kroz vođenje svoje knjigovodstvene agencije Darmil PR. Direktor i osnivač Darmil Accounting Agency doo, Osnivač, predsednik i član UO Udruženja računovodja i knjigovodja Srbije-URIKS.

Proglašena za NAJ Pantheon računovodju za 2019.god.

Osnivač je i administrator najveće neformalne zajednice knjigovođa u regionu, facebook grupe KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO.

Učestvuje kao predavač na obuci za samostalnog knjigovođu u Privrednoj komori Beograda, kao i na seminarima koji se bave poreskim propisima.


Najznačajnija referenca naših predavača jeste to da svaki mesec rade obračune drugih ličnih primanja za desetine kompanija. Samim tim su idealan odabir za našu obuku. Suština naših obuka je da se spoje praksa i teorija, odnosno da naši polaznici budu u što većoj meri osposobljeni za praktičan rad.

Kotizacija

12.000 dinara< NazadOpšti podaci, uslovi poslovanja i zaštita podataka o ličnosti©Fincohelp 2021