Aktuelnosti
25.05.2021
Kurs : WEBINARI OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA UZ PODRŠKU MENTORA
18.03.2021
Kurs : VEBINAR EXCEL U RAČUNOVODSTVU
19.01.2021
Popis 2020
28.12.2016
Pripreme za zatvaranje godine
27.12.2016
Okvirni pregled obavezne dokumentacije i ostalih evidencija (opšta akta)
28.07.2016
Obaveza registrovanja u Centralnom registru Poverenika
07.04.2016
Porez po odbitku na ino usluge prevoza
01.03.2016
Porez po odbitku na ino usluge
22.02.2016
Početak rada sajta
18.02.2016
Izmena propisa

O nama

FinCoHelp skraćeno od Finance and Controlling help (Pomoć u finansijama i kontrolingu) predstavlja online kutak koji će Vam pružiti podršku u oblasti finansija, kontrolinga i računovodstva.

Od 1992 godine naš osnivač, ACCOUNT DOO Novi Sad (www.accountns.com), se aktivno bavi pitanjima računovodstva, poreskog sistema, finansija, menadžmenta i informacionih tehnologija.

Više od 20 godina rada na unapređivanju delatnosti poslovnog konsaltinga, kao i na usavršavanju i inoviranju usluga iz oblasti računovodstva, finansijskog izveštavanja i analize poslovanja, uvelo nas je i u svet edukacije.

Godine rada dovele su i do sve većeg broja zahteva za pružanje usluga edukacije. Organizovali smo "in house" treninge koji su kreirani konkretno po zahtevima korisnika. Učestvovali smo u držanju obuka sa partnerima za grupe do 30 ljudi. Imali smo priliku da obučavamo mlade ljude i da ih pripremamo za konkretan rad u praksi.

Shvatili smo da bi bilo sjajno da naše znanje možemo da podelimo sa što većim brojem ljudi, i da učinimo da ono bude korisno i funkcionalno. Ideja se proširila, kako na ljude koji žele da nešto novo nauče, tako i na one koji imaju dovoljno znanja i iskustva i koji su voljni da prenesu svoje znanje.

Naša osnovna ideja jeste da ponudimo aktuelne sadržaje koji će Vam biti podrška i koji će ujedno moći da pomognu Vašem profesionalnom razvoju.

Sadržaj koji Vam nudimo predstavlja edukativni materijal i alate koji treba da budu u službi unapređivanja Vašeg posla ili nadogradnje znanja i profesionalnih veština. Materijali su formirani tako da budu laki za rukovanje i da budu okrenuti korisniku kako bi što brze i kvalitetnije napravili određene izveštaje, uradili obračune ili dobili informacije.

Biće ponuđen i velik broj obuka koje su vezane za temu finansija, računovodstva, kontrolinga i menadžmenta. Obuke možete koristiti u vreme kada Vam odgovara i možete ih pregledati više puta u vremenskom periodu koji ste odabrali za učenje. Testovi prate svaku obuku i služe kao provera stečenog znanja. Testove možete raditi i mimo obuka kako biste utvrdili na kom nivou je Vaše znanje. Jedan od ciljeva nam je da Vam približimo računovodstvo, finansije i kontroling i da ih učinimo razumljivim i da pokušamo da promenimo način učenja i shvatanja računovodstva, finansija i kontrolinga.

Nastavljamo da koračamo na putu usavršavanja i učenja i nadamo se da ćete nam se pridružiti :)
< NazadOpšti podaci, uslovi poslovanja i zaštita podataka o ličnosti©Fincohelp 2021