FincoManager

FinCoManager Osnovni Paket

12,000.00 RSD  10,000.00 RSD

*Popust traje do 15.01.2023.

FinCoManager Paket +1

800 RSD po firmi

*Može da se kupi samo uz osnovni paket

Šta aplikacija FINCOMANAGER omogućava:

  • Formiranje napomena uz finansijske izveštaje
  • Obračun poreza na dobit
  • Izradu finansijskih izveštaja

Šta je potrebno za formiranje napomena i izveštaja:

Potreban je samo Bruto bilans u excel-u sa krajnjim računima (kontima) na koja se vrše knjiženja

Na koji način se formiraju Napomene uz finansijske izveštaje

Automatski se generišu na osnovu podataka iz Vašeg bruto bilansa u excel-u.

Napomene se kreiraju na osnovu predloženih tabela i tekstova koji su implementirani u sistem.

Korisnik može sam formirati pojedine tabele ili menjati postojeće, praviti sopstvene šablone koje će koristiti.

Šta podrazumevaju paketi FINCOMANAGER-a:

  • Svi korisnici aplikacije treba da kupe licencu za osnovni paket sa kojim dobijaju mogućnost otvaranja 3 firme.
  • Za svaku narednu firmu se vrši doplata prema navedenom cenovniku
  • Za kupovinu preko 30 firmi dobija se dodatna pogodnost, u zavisnosti od broja kupljenih firmi.
  • Licenca za kupljeni osnovni paket i dokupljene firme važi jednu kalendarsku godinu (01.01.-31.12.) i obnavlja se svake godine.

Nakon evidentirane uplate, novi korisnici, u roku od 24h dobijaju  podatke  za pristup aplikaciji.

Stari korisnici, posle obnove licence,  koriste stare kredencijale za pristup.

Šta aplikacija ne podržava:

Aplikacija ne podržava open office, tako da bruto bilansi koji se uvlače treba da budu izvezeni u excel iz Vašeg sistema

Layer 1