FincoManager

FinCoManager Osnovni Paket

12000 RSD

FinCoManager Paket +1

800 RSD po firmi

*Može da se kupi samo uz osnovni paket

Opis aplikacije

 • Izvučete iz vašeg sistema bruto bilans u excelu
 • U Fincomanageru kreirate firmu/klijenta – unesete opšte podatke 
 • Izvršite mapiranje kolona iz excela sa poljima u sistemu. Ovo radite samo jednom, ako uvek koristite istu formu bruto bilansa, podaci se kopiraju u sve nove klijente 
 • Uvlačite bruto bilans u sistem 
 • Vršite proveru bruto bilansa. Možete dodati ili obrisati knjiženje u samom bruto bilansu pre zaključivanja ako ste konstatovali da ste nešto propustili 
 • Postoji mogućnost da obračunate porez na dobit u pomoćnim tabelama ako to niste proknjižili 
 • Zaključujete bruto bilans kao konačni 
 • Odlazite na deo sa finansijskim izveštajima i proveravate ih. Postoji mogućnost da direktno u izveštajima izmenite cifre 
 • Nakon provere finansijskih izveštaja zaključujete ih i možete izvući xml format za predaju obrazaca APR-u 
 • Odlazite na deo sa napomenama, i birate opciju za vrstu napomena koju sastavljate 
 • Generišete napomene i proveravate ih, ukoliko je potrebno menjate politike, dopisujete informacije koje treba da se obelodane. Tabele sa ciframa su automatski popunjene. Nakon što jednom promenite politike i generalije u napomenama, možete ih sačuvati kao svoj šablon i koristiti ih za druge klijente 
 • Napomene se mogu izvuću u word i promene možete vršiti i u samom word dokumentu 
 • Postoji i opcija da brojevi napomena budu direktno prevučeni u izveštaje 

Layer 1