Mentoring program – izrada finansijskih izveštaja I napomena uz finansijske izveštaje

PODRŠKA U SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I OBRAČUN POREZA NA DOBIT

Vreme održavanja:

Od 22. januara do 29. februara 2024 godine

Broj polaznika po grupi je ograničen

Teme koje se obrađuju u okviru mentoring programa:

I SEGMENT

 • Zakonska i profesionalna regulativa
 • Primena standarda i obaveze koje prate primenu različitih regulativa

II SEGMENT

 • Priprema poslovnih knjiga za zaključivanje
 • Obračun računovodstvene amortizacije
 • Obračun poreske amortizacije
 • Popis i uticaj rezultata popisa na poslovne knjige
 • Reklasifikacija dugoročnih i kratkoročnih obaveza i potraživanja
 • Rezervisanja
 • Finalne računovodstvene radnje i provera stanja kroz primenu osnovnih pravila kontrolinga
 • Utvrđivanje odloženih poreskih sredstava i obaveza
 • Obračun poreza na dobit i sastavljane poreskog bilansa i poreske prijave

III SEGMENT

 • Tehnička priprema za predaju izveštaja i propratne dokumentacije.
 • Rad sa različitim sertifikatima, priprema fajlova (xml) za uvoz na portal APR-a i unos podataka bez xml fajlova.
 • Priprema za predaju poreskog bilansa na portalu Poreske uprave.

IV SEGMENT

 • Sastavljanje finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Tokovi gotovine, Promene na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu)
 • Priprema i sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje
 • Različiti primeri napomena u zavisnosti od veličine privrednih subjekata, kao i u zavisnosti od primene različite regulative.

VEŽBE

U okviru svakog segmenta pripremljeni su praktični primeri za vežbu. Polaznici dobijaju materijale elektronskim putem. Pored pripremljenih primera vežbe se na zahtev polaznika mogu raditi i na konkretnim primerima iz prakse polaznika.

Način realizacije mentoring programa:

 1. Video materijali, koji će biti na raspolaganju polaznicima 2 meseca po završetku mentoring programa
 2. Četiri vebinara sa mentorom u trajanju od 4 sata – praktični primeri korak po korak
 3. Komunikacija sa mentorom putem telefona i mail-a za odgovore na konkretna pitanja i potencijalne nejasnoće u toku mentoring programa
 4. Mogućnost postavljanja pitanja iz konkretnog primera iz prakse
 5. Mogućnost proširenja – narudžbe za dodatne usluge, na zahtev polaznika
 6. Polaznici dobijaju godišnju licencu za aplikaciju FinCoManager. FinCoManager je aplikacija za automatsko kreiranje finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje na bazi zadatog bruto bilansa FincoManager – FinCoHelp

Cena:

 • Za uplate do 31.12.2023 godine – cena – 25.000 dinara
 • Za uplate od 01.01.2024 godine – cena – 30.000 dinara

Mentori:

Vera Lončar

Osnivač privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije, analize finansijskih izveštaja, implementacije ERP sistema, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu za domaće i strane kompanije.  Autor je mnogih obuka iz oblasti računovodstva i finansija, kao i predavač na obukama koje se održavaju u Privrednoj komori Srbije i Udruženju poreskih savetnika Srbije. Posebna specijalnost mentora je odnos između poslovnih procesa i informacionih sistema. Kroz konsultantski rad i računovodstvene usluge učestvovala je u organizaciji poslovnih procesa i postavki u informacionim sistemima mnogih privrednih društva.

Dragana Marić

Višegodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima stekla je kroz rad u knjigovodstvu, kao i kroz vođenje svoje knjigovodstvene agencije Darmil PR. Direktor i osnivač Darmil Accounting Agency DOO, Osnivač, predsednik i član UO Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije-URIKS. Proglašena za NAJ Pantheon računovođu za 2019 godinu. Osnivač je i administrator najveće neformalne zajednice knjigovođa u regionu, facebook grupe KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO. Učestvuje kao predavač na obuci za samostalnog knjigovođu u Privrednoj komori Beograda, kao i na seminarima koji se bave izmenama poreskih propisa.

Nevena Petković

Praktična znanja je stekla kroz rad u privredi u segmentu  računovodstva, finansija i revizije. Sastavljanje, analiza i kontrola izveštaja o poslovanju su uža specijalnost predavača. Aktivan je predavač na obukama iz oblasti računovodstva i finansija u Privrednoj komori Srbije i na Poreskoj akademiji Udruženja poreskih savetnika Srbije. Kao predavač učestvuje na edukativnim seminarima iz oblasti računovodstva,  menadžmenta i poreskih propisa. Autor je i koautor mnogih obuka iz oblasti računovodstva. Poslednjih godina učestvuje u razvoju aplikacija koje se bave finansijskim izveštavanjem i analizom.

Layer 1