MENTORING PROGRAM – PODRŠKA KOD OBRAČUNA PROIZVODNJE

44 students enrolled

PRVA NEDELJA

1
UVOD
2
1.1 POJAM PROIZVODNJE I OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
3
1.2 ZAKONSKA REGULATIVA, DOKUMENTACIJA I POSTUPAK EVIDENTIRANJA POSLOVNIH PROMENA
4
1.3 NAČIN VREDNOVANJA I ISKAZIVANJA ZALIHA
5
1. 4 NAČIN ISKAZIVANJA PROIZVODNJE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

DRUGA NEDELJA

1
2.1 KRATAK UVOD U UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
2
2.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA I IZVEŠTAVANJE PO SEGMENTIMA
3
2.3 MESTA TROŠKOVA I NOSIOCI TROŠKOVA KOD VIŠEFAZNE PROIZVODNJE I AKTIVIRANJE SOPSTVENIH UČINAKA
4
2.4 VRSTE TROŠKOVA KOJE UTIČU NA OBRAČUN CENE KOŠTANJA
5
2.5 KALKULACIJE I SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA
6
PROIZVODNJA: TEST BR. 1
10 questions

TREĆA NEDELJA

1
3.1 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA RAČUNOVODSTVENI ASPEKT
2
3.2 PRIMER: TOV SVINJA NA FARMAMA
3
ZADATAK
4
PROIYVODNJA: TEST BR. 2
10 questions

ČETVRTA NEDELJA

1
ZADATAK
2
GRAĐEVINSKA DELATNOST - RAČUNOVODSTVENI ASPEKT
3
KNJIŽENJE KOD IZGRADNJE OBJEKTA - PRIMER
Layer 1